Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Ngày 16 tháng 04, 2018

Công nghệ từ Hàn Quốc

Công nghệ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo

Liên hệ: tsc.gov.vn

Các tin cùng chuyên mục

Sàn giao dịch công nghệ

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016