Giải pháp trung tâm cuộc gọi Xcube

Ngày 16 tháng 04, 2018

Công nghệ điện toán đám mây từ Hàn Quốc

Công nghệ tích hợp điện thoại – máy tính, xử lý cuộc gọi điện thoại

Liên hệ: tsc.gov.vn

Các tin cùng chuyên mục

Sàn giao dịch công nghệ

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016