Cần công nghệ bóc và tách vỏ nhãn

Ngày 16 tháng 04, 2018

Nhu cầu từ nhà sản xuất long nhãn Việt Nam

Khách hàng của TSC đang cần công nghệ bóc tách vỏ nhãn phục vụ sản xuất long nhãn.

Công xuất yêu cầu: tối thiểu 10 tấn/ngày

Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ hoặc sản phẩm hoàn thiện

Liên hệ:tsc.gov.vn

Các tin cùng chuyên mục

Sàn giao dịch công nghệ

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016