Thế nào gọi là kết quả nghiên cứu?

Việc đầu tiên cần làm rõ đối với vấn đề giao quyền là hiểu được kết quả nghiên cứu là gì và tại sao Nhà nước cần cung cấp kinh phí để tạo ra các kết quả nghiên cứu.

Đối với doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (hoạt động R&D) là công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp da dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Việc đầu tiên cần làm rõ đối với vấn đề giao quyền là hiểu được kết quả nghiên cứu là gì và tại sao Nhà nước cần cung cấp kinh phí để tạo ra các kết quả nghiên cứu.
Đối với doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (hoạt động R&D) là công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp da dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đối với xã hội nói chung, kết quả của hoạt động R&D có thể giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống. Ví dụ R&D trong lĩnh vực y tế giúp con người có khả năng bảo vệ sức khỏe tốt hơn, R&D trong lĩnh vực công nghệ thông tin giúp tạo ra những thiết bị di động hiện đại, thuận lợi cho việc giao tiếp, giải trí, R&D trong nông nghiệp giúp người nông dân có khả năng nâng cao năng suất nuôi trồng,... Hoạt động R&D còn có vai trò quan trọng trong an ninh, quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường của một quốc gia.
Vậy tại sao Nhà nước lại cần cung cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động R&D? Đối với hoạt động R&D nhằm tạo ra tác động tích cực cho toàn xã hội và quốc gia, rất ít khi có các tổ chức, cá nhân riêng lẻ đầu tư kinh phí cho các hoạt động R&D đó vì lợi ích mà bản thân họ đạt được là rất nhỏ bé so với lợi ích chung. Do đó, vai trò của Nhà nước trong việc đầu tư cho các hoạt động R&D như vậy là rất quan trọng. Ví dụ, ở hầu hết tất cả các nước trên thế giới, Nhà nước đều dành rất nhiều kinh phí cho các phòng thí nghiệm trọng điểm để tạo ra những loại vắc-xin, loại thuốc mới nhằm giải quyết các vấn đề về sức khỏe cho người dân. Ngoài ra, khi hiện tượng biến đổi khí hậu trở thành vấn đề chung cần giải quyết của tất cả các quốc gia trên thế giới, R&D trong dự báo thiên tai, lũ lụt và các trong các hoạt động chống biến đổi khí hậu khác cũng được chính phủ các nước đặc biệt chú ý.
Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vai trò của Nhà nước trong việc đầu tư cho hoạt động R&D lại càng quan trọng. Điều này đúng đối với cả hoạt động R&D phục vụ xã hội nói chung lẫn hoạt động R&D phục vụ phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ về R&D phục vụ xã hội nói chung, trong bối cảnh lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên phong phú thì Nhà nước cần đầu tư cho R&D để tạo ra các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và bền vững. Ngoài ra, nếu như ở các nước phát triển, nhiều doanh nghiệp có thể tự đầu tư nghiên cứu để phát triển sản phẩm của họ thì hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vửa (hơn 97% tổng số doanh nghiệp) [2]. Do đó, nguồn lực về nhân sự và tài chính của họ rất hạn hẹp để có thể đầu tư cho hoạt động R&D. Chính vì vậy, Nhà nước với khả năng đầu tư theo lợi thế theo quy mô (economies of scale) cần hướng việc đầu tư ngân sách cho R&D đến mục tiêu phải chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế.

Các dự án khác

Hỏi đáp

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016