Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp tiềm năng đổi mới sáng tạo, phát triển thương hiệu
Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp tiềm năng đổi mới sáng tạo, phát triển thương hiệu

Ngày 28,08,2017

Ngày 25 tháng 08 năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) trực tiếp đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Cát Lâm tại Văn Lâm, Hưng Yên.

Tư vấn ứng dụng công nghệ - đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tư vấn ứng dụng công nghệ - đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 18,08,2017

Ngày 09 tháng 08 năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam thăm, làm việc với 02 doanh nghiệp địa phương có...

Tư vấn

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016