Các khóa đào tạo đã thực hiện

Đào tạo Quản trị doanh nghiệp
Đào tạo Quản trị doanh nghiệp

Ngày 02,05,2015

Thực hiện theo thông tư 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2014 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ DNNVV, Trung tâm đào tạo...

Khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp - chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm - tại tỉnh Bắc Ninh
Khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp - chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm - tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 23,04,2015

Ngày 26/05/2015, tại Bắc Ninh, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đã phối hợp cùng Trường trung cấp nghề Thuận Thành, Bắc Ninh tổ chức khoá đào tạo Quản trị...

Khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp - chuyên đề Quản trị nhân sự - tại tỉnh Hưng Yên
Khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp - chuyên đề Quản trị nhân sự - tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 23,04,2015

Khai mạc khoá đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hưng Yên, ông Nguyễn Xuân Dương phát biểu: “Nguồn nhân lực là vấn đề cực kỳ quan ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển...

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và...

Ngày 23,04,2015

Ngày 13/6/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và...

Đào tạo

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016