Tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ

Tư vấn doanh nghiệp khởi nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ
Tư vấn doanh nghiệp khởi nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ

Ngày 01,07,2017

Ngày 27/06/2017, tại Hà Nội, đại diện TSC đã tiếp đại diện doanh nghiệp khởi nghiệp Chia sẻ Thông minh - SmartShare; Tại buổi làm việc, hai bên đã thỏa thuận hợp tác với nội dung TSC hỗ trợ SmartShare thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Tư vấn

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016