Sàn giao dịch công nghệ

Giải pháp in đám mây thông minh
Giải pháp in đám mây thông minh

Ngày 16,04,2018

Công nghệ từ Hàn Quốc

Xử lý nước thải sử dụng chất mang vi sinh vật
Xử lý nước thải sử dụng chất mang vi sinh vật

Ngày 16,04,2018

Công nghệ của Hàn Quốc

Công nghệ ép cao su
Công nghệ ép cao su

Ngày 16,04,2018

Công nghệ của Hàn Quốc

Giải pháp trung tâm cuộc gọi Xcube
Giải pháp trung tâm cuộc gọi Xcube

Ngày 16,04,2018

Công nghệ điện toán đám mây từ Hàn Quốc

Công nghệ trí tuệ nhân tạo
Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Ngày 16,04,2018

Công nghệ từ Hàn Quốc

Công nghệ khóa bảo mật bằng vân tay và mống mắt
Công nghệ khóa bảo mật bằng vân tay và mống mắt

Ngày 16,04,2018

Công nghệ bảo mật sử dụng vân tay và mống mắt của Hàn Quốc

Sàn giao dịch công nghệ

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016