Đoàn công tác học tập kinh nghiệm đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 01 tháng 09, 2017

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 09 năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) làm đầu mối tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc và Nhật Bản hiện là 2 đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Với các kết quả và thành tựu rất ấn tượng và thuyết phục trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ từ giữa thế kỷ XX đến nay, các mô hình quản trị doanh nghiệp và công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc luôn được Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nghiên cứu, học tập.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tiếp cận và tìm hiểu các sáng kiến, ứng dụng KH&CN tiên tiến, các quy trình và giải pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại và hiệu quả, tăng cường các cơ hội hợp tác để phát triển, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển thị trường Khoa học & Công nghệ - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập: “Học tập kinh nghiệm Đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; Tiếp cận quy trình quản trị doanh nghiệp hiện đại và Tìm kiếm đối tác chiến lược tại Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Thành phần tham dự đoàn công tác gồm lãnh đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ phụ trách Nghiên cứu và Phát triển (R&D), cán bộ quản lý nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, quản trị chiến lược của các doanh nghiệp, cơ quan, cán bộ phụ trách kinh doanh, phát triển thị trường, quản lý công nghệ, ứng dụng công nghệ, cá nhân quan tâm tới công nghệ và thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chương trình bao gồm các nội dung:

  • Tiếp cận và học tập quy trình quản trị tổ chức, doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả của Nhật Bản, Hàn Quốc.
  • Tìm hiểu và học tập, nghiên cứu khảo sát các sản phẩm, giải pháp và quy trình công nghệ hiện đại của Nhật Bản, Hàn Quốc và thế giới được ứng dụng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
  • Cung cấp các thông tin về chính sách hỗ trợ của Nhật Bản, Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án hỗ trợ phát triển, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Hàn Quốc.
  • Khảo sát thị trường công nghệ và tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ, dây chuyền máy móc phù hợp với điều kiện và chiến lược hoạt động, phát triển của các doanh nghiệp, địa phương.
  • Tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng và tiêu chuẩn cho sản phẩm nhập khẩu vào Nhật Bản, Hàn Quốc; Hỗ trợ các tổ chức trung gian, môi giới, tư vấn, chuyển giao công nghệ nghiên cứu và tìm kiếm các sản phẩm, sáng kiến, quy trình công nghệ phù hợp với các lĩnh vực kinh tế - xã hội Việt Nam.
  • Giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm – dịch vụ của đơn vị; Tìm kiếm cơ hội hợp tác – đầu tư, đối tác kinh doanh, thị trường cho sản phẩm.
  • Tìm kiếm khách hàng và đối tác chiến lược.
  • Trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới và văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn các thành viên học hỏi điểm mạnh, các mô hình tốt của Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có nền công nghiệp và công nghệ phát triển mạnh nhất khu vực, từ đó điều chỉnh áp dụng phù hợp với đặc thù của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội giao thương và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế.

Danh Sơn

Các tin cùng chuyên mục

Hợp tác quốc tế

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016