Kế hoạch đào tạo

Ngày 15 tháng 09, 2017

                     KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP TRONG NƯỚC 

 

STT

Tên đơn vị quản lý, tổ chức đào tạo/         Khóa đào tạo

Thời gian (tháng/năm)

Địa điểm (tên tỉnh/thành phố)

Số học viên/
khóa

Học phí dự kiến

I

Tháng 9/2017

1

Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả       lương phù hợp với Luật BHXH mới

15-19/09/2017

Đà Nẵng

30

 Đối tác hỗ trợ

2

Ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế

21-25/9/2017

HCM

30

 Kết hợp TAF 

3

Đào tạo khởi nghiệp

22-24/9/2017

HN

50

 ĐH NT

4

Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp

20-24/9/2017

HN

30

 Hiệp hội DN

5

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu (LIF)

25-29/9/2017

HN

45

 Viện HL Anh

6

Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả lương phù hợp với Luật BHXH mới

 

Hà Nội

30

     1,600,000  

II

Tháng 10/2017

1

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM "Phát triển kỹ năng lực lãnh đạo thời kỳ mới - Chìa khóa thành công cho Doanh nghiệp thế kỷ XXI"

11- 12 &13/10/2017

Đà Nẵng

30

     4,000,000  

2

Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp

16-20/10/2017

Lạng Sơn

30

 Hiệp hội DN

3

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM "Phát triển kỹ năng lực lãnh đạo thời kỳ mới - Chìa khóa thành công cho Doanh nghiệp thế kỷ XXI"

18-19&20/10/2107

Cần Thơ

30

     4,000,000  

4

Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp

21/10/2017

Thái Nguyên

50

 ĐH TN

5

Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả lương phù hợp với Luật BHXH mới

24-25/0/2017

Thanh Hóa

30

 Đối tác hỗ trợ

6

Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả       lương phù hợp với Luật BHXH mới

26-27/10/2017

Nghệ An

30

     1,600,000  

7

Đào tạo khởi nghiệp

28/10/2017

Huế

50

 ĐH Huế

III

Tháng 11/2017

1

Sáng tạo và đổi mới trong Công tác Quản trị nhân sự  - GV quốc tế

8-9-19/11/2017

Hà Nội

30

     4,000,000  

2

Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp

6-10/11/2017

Lạng sơn

30

 Hiệp hội DN

3

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

8/11/2017

HCM

30

 Đối tác hỗ trợ

4

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

9/11/2017

Bình Dương

30

        800,000  

5

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

10/11/2017

Đồng Nai

30

 Đối tác hỗ trợ

6

Sáng tạo và đổi mới trong Công tác Quản trị nhân sự  - GV quốc tế

15- 16-17/11/2017

HCM

30

     4,000,000  

7

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

22/11/2017

Hà Nội

30

        800,000  

8

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

23/11/2017

Thái Nguyên

30

 Đối tác hỗ trợ

9

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

24/11/2017

Vĩnh Phúc

30

        800,000  

IV

Tháng 12/2017

1

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

5/12/2017

Quảng Ngãi

30

        800,000  

2

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

6/12/2017

Đà Nẵng

30

 Đối tác hỗ trợ

3

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

7/12/2017

Huế

30

        800,000  

4

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong   quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

19/12/2017

Nam Định

30

 Đối tác hỗ trợ

5

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

20/12/2017

Thanh Hóa

30

        800,000  

6

Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính tại Doanh nghiệp

21/12/2017

Nghệ An

30

 Đối tác hỗ trợ

Chi tiết vui lòng xem lại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Phòng Đào tạo - Tư vấn, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ
SĐT: 0243. 943 6865

 

Các tin cùng chuyên mục

Đào tạo

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016