Đề xuất thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn “

Ngày 25 tháng 01, 2018

Sáng ngày 23/01/2107 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, chủ trì cuộc họp báo cáo về đề xuất thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn". Tham dự có lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các chuyên gia đại diện các đơn vị có liên quan.

Tại phiên họp, đại diện đơn vị thực hiện Ông Nguyễn Văn Trúc – Giám đốc Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ báo cáo về mục tiêu xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn. Nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ quốc tế đặc biệt là trao đổi hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đại diện đơn vị thực hiện báo cáo đề xuất nhiệm vụ Xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt Hàn".

 

Lãnh đạo Bộ và các đơn vị nêu các câu hỏi đề nghị làm rõ hơn các vấn đề: Tính tác động đến thị trường, cách thức xây dựng hệ cơ sở dữ liệu, vai trò của sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn trong công tác đánh giá, định giá công nghệ, thu hút sự quan tâm hợp tác của các doanh nghiệp, vấn đề phối hợp giữa các đơn vị liên quan và lợi ích đem lại cho công tác phát triển thị trường công nghệ.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu ý kiến.

Đa số các đại biểu tham dự đều cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh hợp tác, tăng tỉ trọng giao dịch công nghệ, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế. Nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ từ quốc tế. Các đại biểu cũng nêu các vấn đề và khó khăn mà đơn vị thực hiện sẽ gặp phải khi triển khai thực hiện.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ phát biểu đề xuất hợp tác các đơn vị cùng kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá việc hình thành sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn là một chủ trương đúng, cần phát huy và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thống nhất ý kiến các đơn vị, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đại diện đơn vị thực hiện, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để hình thành Tổ chức pháp nhân quản lý điều phối sàn giao dịch công nghệ quốc tế Việt – Hàn. Các đơn vị liên quan sẽ cùng hỗ trợ phối hợp thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ.

Danh Sơn

Các tin cùng chuyên mục

Tin tức

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016