Tin tức nổi bật

Khai giảng Khóa tập huấn "Phát triển thị trường, doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Khai giảng Khóa tập huấn "Phát triển thị trường, doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Ngày 18 Tháng 10, 2017

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) đã tổ...

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016