Văn bản, tài liệu

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Văn bản, tài liệu

Các văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp

STT Số ký hiệu văn bản    Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung văn bản     Link tải về
1 2075/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 Xem tại đây
2 844/QĐ -Ttg Thủ tướng chính phủ Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025" Xem tại đây
3 677/QĐ-Ttg Thủ tướng chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Xem tại đây
4 2457/QĐ-Ttg Thủ tướng chính phủ  Quyết định  Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Xem tại đây