Giới thiệu

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Nhân sự

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ (TSC)

BAN LÃNH ĐẠO 

Ông Nguyễn Văn Trúc

Giám đốc

Ông là Thạc sĩ Khoa học máy tính, giảng dạy chuyên sâu về phát triển thị trường công nghệ như: Khoá đào tạo quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh; Quy trình thương mại hóa Kết quả nghiên cứu và gọi vốn khởi nghiệp tại Đại học Cambridge - Vương quốc Anh, và các khóa đào tạo về Đổi mới sáng tạo, Khởi sự doanh nghiệp, Phát triển thị trường Công nghệ trong toàn quốc,...

Trong nhiều năm liên tiếp ông được vinh danh là 1 trong 30 giảng viên doanh nhân tiêu biểu toàn quốc về hỗ trợ doanh nghiệp. 
Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Tư vấn, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Cục Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư. 
 

Bà Nguyễn Thu Nga
Phó Giám đốc


Từ năm 2001 - 2017 bà Nga công tác tại Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bà Nga là chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đào tạo - tập huấn, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tập huấn cho cán bộ các sở ban ngành; tư vấn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

 
PHÒNG ĐÀO ĐẠO

Hoàng Thúy Hằng
Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo Quốc tế

Từ năm 2009 - 2016 bà Hằng công tác tại Viện Tin học doanh nghiệp - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). 
Bà Hằng là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo - tập huấn, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tập huấn cho cán bộ các sở ban ngành; tư vấn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đỗ Hải Minh Ngọc
Cử nhân ngành Tiếng Anh Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cán bộ phòng Tư vấn và Đào tạo, phụ trách mảng hợp tác quốc tế:
Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế như JICA, SUWAMO;
Phối hợp thực hiện chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leader in Innovation Fellowships” (LIF) thuộc Quỹ Newton (Vương quốc Anh);
 

 

PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

 

Ông Mai Thế Định
Chuyên viên thực hiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức viện, trường trong lĩnh vực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương.

 

 

Ông Hồ Long Giang
Ông Giang là kỹ sư kinh tế xây dựng năm 2016 trường đại học giao thông vận tải.
Hiện đang là chuyên viên phòng Phòng Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ
Nhiệm vụ chính là thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức viện, trường trong lĩnh vực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương.

 

PHÒNG KẾ TOÁN - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phụ trách phòng kiêm Kế toán trưởng.

Phụ trách công tác kế toán, tài chính và quản lý hành chính tổng hợp của trung tâm.

 

Bùi Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên 
Bà Hạnh nguyên là cán bộ công tác tại Phòng nghiên cứu Trọng điển gen thuộc Viện công nghệ sinh học- Viện hàn lâm khoa học Việt Nam.
Bà Hạnh thực hiện công tác xây dựng văn bản pháp quy và các định chế của Nhà nước.

 

Lê Thị Minh Cúc

Kế toán viên
Phụ trách mảng thanh quyết toán và kho quỹ, kiêm nhiệm công tác nhân sự của Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ.

 

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn  
Cán bộ 
Thực hiện các hoạt động liên quan công tác hành chính, quản trị.