Giới thiệu

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Nhân sự

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ (TSC)

BAN LÃNH ĐẠO 

Ông Nguyễn Văn Trúc

Giám đốc

Ông là Thạc sĩ Khoa học máy tính, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giảng dạy về quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ. Từng tham gia nhiều khóa học quốc tế như  quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Công nghệ Hoàng gia Anh; Xây dựng kế hoạch thương mại hóa Kết quả nghiên cứu và kỹ năng gọi vốn khởi nghiệp tại Đại học Cambridge - Vương quốc Anh. Tổ chức và giảng dạy các khóa đào tạo về Đổi mới sáng tạo, Khởi sự doanh nghiệp, Phát triển thị trường Công nghệ trong toàn quốc,...

Trong nhiều năm liên tiếp ông được vinh danh là 1 trong 30 giảng viên doanh nhân tiêu biểu toàn quốc về hỗ trợ doanh nghiệp. 

Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Tư vấn, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Cục phát triển  doanh nghiệp - Bộ Kế Hoạch và Đầu tư. 

 

Ông Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc

Ông là Thạc sĩ về Quản lý Khoa học và Công nghệ. Ông từng là đối tác dự án hiện đại hóa Quản trị sở hữu công nghiệp của JICA Nhật Bản trong thời gian dài tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kết nối cung - cầu công nghệ.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác Đào tạo và Tư vấn Sở hữu trí tuệ, có mối quan hệ đặc biệt với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,...
 
PHÒNG ĐÀO ĐẠO

Bà Nguyễn Thu Nga
Trưởng phòng


Từ năm 2001 - 2017 bà Nga công tác tại Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bà Nga là chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đào tạo - tập huấn, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tập huấn cho cán bộ các sở ban ngành; tư vấn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Hoàng Thúy Hằng
Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo Quốc tế

Từ năm 2009 - 2016 bà Hằng công tác tại Viện Tin học doanh nghiệp - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). 
Bà Hằng là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo - tập huấn, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tập huấn cho cán bộ các sở ban ngành; tư vấn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Ông Phú Hải Nam

Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, nội dung và triển khai tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đỗ Hải Minh Ngọc
Cử nhân ngành Tiếng Anh Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cán bộ phòng Tư vấn và Đào tạo, phụ trách mảng hợp tác quốc tế:
Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế như JICA, SUWAMO;
Phối hợp thực hiện chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leader in Innovation Fellowships” (LIF) thuộc Quỹ Newton (Vương quốc Anh);
 

Nguyễn Thị Liễu
Chuyên viên tư vấn

Từ năm 2008 – 2014 công tác tại Trung tâm Đào tạo cán bộ và Tư vấn tài chính Kế toán Thuế Censtaf. Từ năm 2014 – 2017 công tác tại Trung tâm thông tin Kinh tế - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Hiện đang phụ trách xây dựng nội dung các chương trình đào tạo trong nước như: Quản trị Nhân sự, Quản trị sản xuất, các khóa đào tạo về Kế toán – Thuế… nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

 

 Nguyễn Thị Minh Phương 
Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bà Phương có kinh nghiệm 10 năm công tác trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo - tập huấn, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam;tập huấn cho cán bộ các sở ban ngành; tư vấn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Ông Phạm Quang Vinh
Trưởng phòng

Kinh nghiệm 20 năm công tác trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Giáo dục Đào tạo.

Phụ trách công tác hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ thông qua hoạt động tổ chức trung gian của các đơn vị có nguồn cung và cầu công nghệ. Được vinh danh Giảng viên Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc.

 

 

Ông Bùi Anh Vũ

Chuyên viên thực hiện công tác xây dựng, triển khai dự án hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ nằm trong chương trình Phát triển thị trường công nghệ quốc gia.

 

Ông Mai Thế Định
Chuyên viên thực hiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức viện, trường trong lĩnh vực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương.

 

Ông Hồ Long Giang
Hiện đang là chuyên viên phòng Phòng Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ
Nhiệm vụ chính là thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức viện, trường trong lĩnh vực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương.

 

PHÒNG KẾ TOÁN - TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phụ trách phòng kiêm Kế toán trưởng.

Phụ trách công tác kế toán, tài chính và quản lý hành chính tổng hợp của trung tâm.

 

Bùi Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên 
Bà Hạnh nguyên là cán bộ công tác tại Phòng nghiên cứu Trọng điển gen thuộc Viện công nghệ sinh học- Viện hàn lâm khoa học Việt Nam.
Bà Hạnh thực hiện công tác xây dựng văn bản pháp quy và các định chế của Nhà nước.

 

Lê Thị Minh Cúc

Kế toán viên
Phụ trách mảng thanh quyết toán và kho quỹ, kiêm nhiệm công tác nhân sự của Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ.

 

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn  
Cán bộ 
Thực hiện các hoạt động liên quan công tác hành chính, quản trị.