Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5 tại Vương quốc Anh
Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders...

Ngày 31,07,2018

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam (Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vương quốc Anh), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh đã thực hiện Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương...

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo "Quản trị Nhân sự thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0"

Ngày 30,03,2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE 4.0 INDUSTRY ERA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 –

Thông báo khai giảng khóa học
Thông báo khai giảng khóa học "Leadership Development Program"

Ngày 27,03,2018

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO THỜI KỲ MỚI – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP THẾ KỶ XXI

Hội thảo: “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ”
Hội thảo: “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ”

Ngày 22,12,2017

Nhằm hỗ trợ xúc tiến giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, nâng cao năng lực quản trị và phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, học...

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo "Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới - Chìa khóa thành công cho doanh...

Ngày 25,10,2017

Khai giảng: 29/11/2017 tại TP. HCM (Dự án hỗ trợ 50% học phí) Chi tiết liên hệ: Ms. Thúy Hằng - Phụ trách chương trình. HP: 0943516666, E: hanght.tsc@gmail.com, hanght@tsc.gov.vn

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo "Quản trị Nhân sự thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0"

Ngày 25,10,2017

Khai giảng: 08/11 tại TP. HCM, 15/11 tại TP. Hà Nội (Dự án hỗ trợ 50% học phí) Chi tiết liên hệ: Ms. Thúy Hằng - Phụ trách chương trình. HP: 0943516666, E: hanght.tsc@gmail.com,...

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 4 tại Vương quốc Anh
Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders...

Ngày 04,08,2017

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam (Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vương quốc Anh), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công...

Thông báo khai giảng khóa học
Thông báo khai giảng khóa học "Leadership Development Program"

Ngày 30,06,2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO THỜI KỲ MỚI – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP THẾ KỶ XXI

Đào tạo

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016