Các khóa đào tạo đã thực hiện

Khóa tập huấn Chuyển giao và Đổi mới công nghệ
Khóa tập huấn Chuyển giao và Đổi mới công nghệ

Ngày 27,08,2017

Thực hiện triển khai nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sáng ngày 24/08/2017 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Trung tâm Đào tạo...

Chương trình Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại...

Ngày 21,08,2017

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát...

Khóa đào tạo Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thế kỷ XXI
Khóa đào tạo Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp...

Ngày 20,08,2017

Nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam định hướng chiến lược, nâng cao năng lực bản thân, tạo cơ hội đột phá, phát huy các lợi thế cạnh tranh...

Khóa đào tạo Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới
Khóa đào tạo Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới

Ngày 08,08,2017

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động được tính dựa trên cơ sở số lượng công việc và chất lượng làm việc. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, tiền lương là một trong các khoản...

Tập huấn “Đào tạo kỹ năng cơ bản về thương mại hóa công nghệ”
Tập huấn “Đào tạo kỹ năng cơ bản về thương mại hóa công nghệ”

Ngày 24,07,2017

Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới Sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp - VIIP, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức lớp Tập huấn "Đào...

Khóa đào tạo Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp tại Bình Định
Khóa đào tạo Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp tại Bình Định

Ngày 10,07,2017

Ngày 03/7/2017, tại TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn...

Đào tạo tiền ươm tạo cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 2
Đào tạo tiền ươm tạo cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 2

Ngày 15,06,2017

Từ ngày 12-17 tháng 06 năm 2017, trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) và Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công nghệ (TSC) phối hợp...

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016