Đào tạo Quản trị doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 05, 2015

Thực hiện theo thông tư 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2014 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ DNNVV, Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức khoá đào tạo Quản trị doanh nghiệp với chuyên đề "Kỹ năng quản trị doanh nghiệp thời kỳ hậu khủng hoảng".

Khóa học đào tạo kỹ năng
Thực hiện theo thông tư 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2014 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ DNNVV, Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức khoá đào tạo Quản trị doanh nghiệp với chuyên đề "Kỹ năng quản trị doanh nghiệp thời kỳ hậu khủng hoảng".

Khoá học đã nhận được sự tham gia của học viên là các cán bộ, hội viên của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam, các nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đa số các học viên đã thể hiện sự nghiêm túc và tích cực trong các bài giảng lý thuyết, thực hành tính toán và thảo luận. Các kết quả kiểm tra và kết thúc khóa học đã đánh giá sự tiến bộ của học viên và thành công của khóa học.
 

Các tin cùng chuyên mục

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016