Các khóa đào tạo đã thực hiện

Khai giảng khóa tập huấn bổ trợ cho chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu”
Khai giảng khóa tập huấn bổ trợ cho chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

Ngày 26,09,2017

Khóa tập huấn diễn ra trong 03 ngày, bắt đầu từ ngày 25/09/2017 đến 27/09/2017, cung cấp cho các ứng viên tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” các kiến thức cơ bản về thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Khóa đào tạo Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới
Khóa đào tạo Ứng dụng công nghệ trong Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới

Ngày 15,09,2017

Tiếp nối thành công của khóa đào tạo chuyên sâu về “Phương pháp trả lương phù hợp với Luật BHXH” tại HCM vào tháng 8/2017

Khai giảng chương trình
Khai giảng chương trình "Quản trị doanh nghiệp thời kỳ mới"

Ngày 05,09,2017

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, nước ta ngày cành hội nhập sâu rộng và nền kinh tế thế giới, việc đảm bảo lợi thế cạnh tranh, duy trì và mở...

Khóa tập huấn Chuyển giao và Đổi mới công nghệ
Khóa tập huấn Chuyển giao và Đổi mới công nghệ

Ngày 27,08,2017

Thực hiện triển khai nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 2017 của Cục Phát triển thị...

Chương trình Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại...

Ngày 21,08,2017

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN năm 2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát...

Khóa đào tạo Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thế kỷ XXI
Khóa đào tạo Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp...

Ngày 20,08,2017

Nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam định hướng chiến lược, nâng cao năng lực bản thân, tạo cơ hội đột phá, phát huy các lợi thế cạnh tranh...

Khóa đào tạo Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới
Khóa đào tạo Phương pháp trả lương phù hợp với luật bảo hiểm xã hội mới

Ngày 08,08,2017

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động được tính dựa trên cơ sở số lượng công việc và chất lượng làm việc. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, tiền lương là một trong các khoản...

Khóa đào tạo Vận dụng, thực hành 5S vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
Khóa đào tạo Vận dụng, thực hành 5S vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 08,08,2017

Trong khuôn khổ chương trình Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ phối hợp cùng Câu...

Tập huấn “Đào tạo kỹ năng cơ bản về thương mại hóa công nghệ”
Tập huấn “Đào tạo kỹ năng cơ bản về thương mại hóa công nghệ”

Ngày 24,07,2017

Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới Sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp - VIIP, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức lớp Tập huấn "Đào...

Khóa đào tạo Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp tại Bình Định
Khóa đào tạo Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp tại Bình Định

Ngày 10,07,2017

Ngày 03/7/2017, tại TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn...

Đào tạo

Thư viện ảnh

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016