Hội thảo Tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực

Ngày 16 tháng 10, 2020

Hội thảo Tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực về chính sách, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thái Nguyên năm 2020

Nằm trong khuôn khổ triển khai các hoạt động thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) trong năm 2020, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ đã tổ chức Hội thảo Tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực về chính sách, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tại TP. Thái Nguyên ngày 15/10/2020.

Hội thảo do Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) tổ chức ngày 15/10/2020 tại Khách sạn Đông Á, Số 668, Đ. Phan Đình Phùng, Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên. Trong hội thảo, bà Nguyễn Thu Nga - Phó giám đốc Trung tâm TSC phát biểu dẫn đề hội thảo.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Quang Sơn - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về Chính sách và Kết quả hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Thái Nguyên. Theo ông Sơn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án 844 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết Ban hành Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND).

Các tin cùng chuyên mục

Training

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016