Đổi mới phương pháp, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST

Ngày 21 tháng 01, 2024

Tại Hội nghị “Triển khai công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) Thành phố Hà Nội năm 2024” tổ chức ngày 19/01/2024, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đánh giá, Hà Nội là một điểm sáng trong lĩnh vực KH&CN của cả nước, với những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phát huy vai trò trung tâm KH,CN&ĐMST

Năm 2023 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Trong bối cảnh đó, ngành KH&CN đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa và dịch vụ; điển hình trong sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sản xuất các loại giống cây, con, kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch bệnh; nhiều doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, hộ gia đình đã ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô và xuất khẩu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện KH&CN, nổi bật là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ nhất; Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô năm 2023; Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội; Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ...

Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được chú trọng triển khai và đem lại những kết quả tốt. Hoạt động triển khai và hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp được đẩy mạnh. Các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp và các địa phương quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm truyền thống nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Công tác thanh tra luôn đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2024, hoạt động KH&CN của Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN để triển khai các hoạt động hình thành thị trường KH&CN Hà Nội. Thành lập và đưa vào vận hành “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN Thành phố. Đồng thời, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến sáng tạo. Phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm KH,CN&ĐMST của cả nước.

Hà Nội là một điểm sáng trong lĩnh vực KH&CN của cả nước

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động KH,CN&ĐMST toàn ngành đã có những đóng góp quan trọng đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của hoạt động KH&CN địa phương mà Hà Nội là một điểm sáng với vai trò là Thủ đô và đầu tàu, cực tăng trưởng kinh tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, so với yêu cầu và tiềm năng, lợi thế của thành phố, ngành KH&CN Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để KH,CN&ĐMST của Thành phố thực sự trở thành động lực, tạo đột phá trong phát triền kinh tế - xã hội và có tác động lan tỏa dẫn dắt các địa phương trong Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, hoạt động KH,CN&ĐMST Thành phố Hà Nội đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Gợi mở một số nhiệm vụ cho Sở KH&CN Hà Nội trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Hà Nội cần bám sát chương trình hành động, phát triển kinh tế  - xã hội của Thành phố, Nghị quyết Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch ngành KH&CN giai đoạn 2021-2025, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể mang màu sắc Thủ đô;  Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ KH&CN triển khai các Chương trình phối hợp giữa Bộ và Thành phố, điển hình như tìm kiếm chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng chính sách mang tính đột phá, đặc thù về KH,CN&ĐMST trên địa bàn Thành phố, tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho phát triển KH,CN&ĐMST; Tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ KH&CN; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN, bảo đảm kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành; Xây dựng và hình thành đầy đủ cơ sở dữ liệu KH,CN&ĐMST của Thủ đô, kết nối với hệ thống CSDL KH&CN của quốc gia và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của ngành KH&CN trong năm 2023. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị, trong thời gian tới,  Sở KH&CN Hà Nội cần phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN. Cùng với đó, tạo ra diễn đàn kết nối KH&CN với doanh nghiệp. Đưa các đề tài, công trình nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. Phát triển các trung tâm và mạng lưới đổi ĐMST, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Hoàn thành, đưa vào vận hành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội; đề xuất phương án đưa Dự án Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại Khu CNC Hòa Lạc đi vào hoạt động. Gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, nhất là tài nguyên trí tuệ của doanh nghiệp và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Nguồn: Most

Các tin cùng chuyên mục

자문

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016