Xây dựng kế hoạch KH,CN&ĐMST và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Ngày 28 tháng 06, 2024

Ngày 27/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị trao đổi về tiến độ xây dựng nội dung, kế hoạch KH,CN&ĐMST và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật - Bộ KH&CN đã trình bày báo cáo đánh giá hoạt động KH&CN năm 2023-2024, xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025. Theo Báo cáo, công tác xây dựng kế hoạch đã có nhiều đổi mới, được lãnh đạo các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, các nội dung cơ bản đã bám sát theo hướng dẫn của Bộ KH&CN; Có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác xây dựng kế hoạch hằng năm giữa các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN và các đơn vị đầu mối của các Bộ ngành để giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Phú Hùng nhấn mạnh một số lưu ý về công tác tổng kết đánh giá hoạt động KH&CN 2023-2024 và xây dựng kế hoạch 2025 như: Các bộ, ngành cần làm rõ kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu, nhận xét về tác động của các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào đời sống, phát triển sản xuất, kinh doanh của ngành hoặc địa phương, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, đầu tư cho hoạt động KH&CN và các kết quả KH&CN nổi bật của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành hoặc địa bàn được giao quản lý; Cần bám sát các định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ chủ yếu đã được Bộ KH&CN hướng dẫn…

Các đại biểu tham dự Hội nghị từ thực tiễn của đơn vị đã trao đổi, thảo luận nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH,CN&ĐMST năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024: Kết quả nổi bật của hoạt động KH,CN&ĐMST thông qua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; kết quả và tình hình thực hiện cơ chế, chính sách quản lý KH,CN&ĐMST. Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng nêu những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đề xuất Bộ KH&CN những chính sách, quy định nhằm thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST. 

Kết luận Hội nghị, đại diện Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật cho biết, trước ngày 30/6/2024, các bộ, ngành, địa phương gửi kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2025 đến Bộ KH&CN để tổng hợp. Trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2025 nếu có những chính sách, chế độ mới ban hành, Bộ KH&CN sẽ thông báo hướng dẫn bổ sung. Để nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện kế hoạch, Bộ KH&CN sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát sau giao kế hoạch cho các bộ, ngành. 

Nguồn: Most

Các tin cùng chuyên mục

Tin tức

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016