Giới thiệu công trình sáng tạo cho Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017

Ngày 30 tháng 06, 2017

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đạt giải trong năm 2016 gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam để đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Năm nay Bộ Xây dựng đã giới thiệu 01 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu để in trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017.

 


Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi nghiên cứu và xem xét hồ sơ của các đơn vị trực thuộc, Bộ Xây dựng đã giới thiệu lên Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam 01 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải thưởng và bằng khen của “Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)” với công trình nghiên cứu “Nghiên cứu triển khai sản xuất búa hai lớp và bứa răng siêu bền thay thế hàng nhập khẩu” do Cty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI thực hiện. Về tuyển chọn cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế: Kết quả tập hợp trong năm 2016 không có đơn vị giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế.

Chương trình sách vàng “Sáng tạo Việt Nam 2017” do Ủy ban MTTQ Việt Nam khởi xướng, nhằm công bố các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội của các tác giả, nhóm tác giả do các bộ, ngành, địa phương giới thiệu. Sách sẽ được công bố và phát hành vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh (2/9) nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối tượng tuyển chọn là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ ngành, đoàn thể trung ương, Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trong năm 2016. Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giới thiệu không quá 2 công trình.

Nguồn: Website Báo Xây dựng

Các tin cùng chuyên mục

Tin tức

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016