Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công nghệ (TSC) và Jica thảo luận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Ngày 10 tháng 07, 2017

Ngày 05/07/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công nghệ (TSC) và các chuyên gia tư vấn của Jica đã có buổi làm việc trao đổi về “Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam”.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là nền tảng vững mạnh của nền kinh tế. Gần đây nhất Chính phủ đã thông qua luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Đây là một thuận lợi lớn trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhật Bản là một nước phát triển về kinh tế, công nghệ và đã tư vấn, hỗ trợ Việt Nam nhiều năm qua thông qua các tổ chức kinh tế và quỹ khác nhau trong đó có Jica.

Các chuyên gia của Jica và TSC thảo luận về phương thức thực hiện dự án

Với mong muốn hỗ trợ về đổi mới công nghệ để phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp và thị trường Nhật Bản; Jica xây dựng một chương trình công tác nhiều giai đoạn và phối hợp với các bộ, ban ngành của Việt Nam để thực hiện. Theo đó, giai đoạn khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp, Jica đề xuất TSC là đơn vị đầu tiên cùng tham gia thực hiện.

Hai đơn vị thống nhất phương thức, tiến trình thực hiện các giai đoạn của dự án theo kế hoạch đã xây dựng. 

Danh Sơn

Các tin cùng chuyên mục

Hợp tác quốc tế

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016