Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thi đua đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống

Ngày 18 tháng 01, 2024

Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của các đơn vị góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức, viên chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp.

Sáng 17/01/2023, Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Thay mặt Khối thi đua, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Khối trưởng Khối thi đua đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Khối.

Năm 2023 chủ đề của Khối thi đua là “Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thi đua đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Các đơn vị trong Khối đã nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Các khâu phát động thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp.

 

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Khối trưởng Khối thi đua báo cáo tại Hội nghị.

Thông qua các phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo công chức, viên chức và người lao động đạt được kết quả như: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tạo các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; Tổ chức thực  hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về công tác khen thưởng, các đơn vị trong Khối chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, trong lĩnh vực được giao phụ trách và có hình thức khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, Khối thi đua tập trung triển khai các hoạt động chính như sau: Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ phát động; Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2024; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, xem thi đua đua là một biện pháp, động lực to lớn, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục phổ biến, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản về thi đua, khen thưởng; Triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ, Khối tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức Ngày Hội giao lưu văn nghệ, thể thao tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, Khối thi đua phấn đấu các đơn vị đạt danh hiêu Tập thể lao động xuất sắc và đạt 03 Cờ thi đua của Bộ, 01 Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024; Thực hiện tốt việc đánh gia thi đua, đồng thời bình xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác để đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2024.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã chia sẻ ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo tổng kết Khối của các đơn vị trực thuộc Khối thi đua với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ của Khối thi đua. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Lê Ngân Giang đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và mong các đơn vị lưu tâm bám sát, triển khai hiệu quả. Đồng thời, đề xuất trong năm tới các đơn vị trong Khối có kế hoạch tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen trưởng.

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đã ghi nhận kết quả hoạt động của các đơn vị trong Khối, đã gắn công tác thi đua với công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh để hoạt động của phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị. Thành tích đạt được năm 2023 của các đơn vị Khối thi đua chính là những đóng góp to lớn của từng công chức, viên chức và người lao động luôn có tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Theo Thứ trưởng Trần Hồng Thái, để triển khai hiệu quả, thực chất công tác thi đua, khen thưởng, trước hết các đơn vị cần xác định rõ mục đích thi đua, mỗi đơn vị nên đề xuất hướng và mục tiêu để phấn đấu. Đồng thời, các đơn vị cần thực chất hóa và lượng hóa các nội dung thi đua, quyết liệt đổi mới trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, quán xuyến, đánh giá kế hoạch đến từng cán bộ. Đặc biệt, các đơn vị trong Khối cần thực hiện tốt công tác hậu kiểm.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Hội nghị nhất trí bình chọn, đề xuất 3 đơn vị tặng Cờ thi đua của Bộ KH&CN gồm: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Hội nghị bầu Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN làm Khối trưởng Khối thi đua, Cục Sở hữu trí tuệ làm Khối phó Khối thi đua năm 2024.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Khối thi đua năm 2023, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải cảm ơn các đơn vị trong Khối đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua của Khối để có nhiều kết quả, thành tích cao trong năm 2023. Năm 2024, Khối thi đua tiếp tục đồng lòng góp sức, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ mới được đặt ra trong năm 2024. 

Nguồn: Most

Các tin cùng chuyên mục

뉴스

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016